İskele


Tuesday, 29 July 2014 00:00

2014 Yılı Taşınmaz Mal Vergisi

50/1995, 15/2006, 39/2006, 42/2007 ve 18/2008 sayılı Taşınmaz Mal Vergisi Yasası uyarınca İskele Belediye hudutları dâhilinde bulunan 2014 yılı Taşınmaz Mal (Emlak) Vergilerini tahakkuk ederek tahsiline başlanmıştır.

I.Taksit ödemeleri 30 Nisan,2014 - II. Taksit ödemeleri 30 Eylül 2014 tarihine kadar Belediye Veznesine yapılabilir. İlgili Banka veznelerine yapılacak ödemelerde vergi mükelleflerimizin isim ve TYE (Dosya Sicil) numaralarını belirtmeleri gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen tarihlerde ödenmeyen vergiler için yasal gecikme zammı alınacaktır. Ayrıca Taşınmaz Mal (Emlak) Vergisi yükümlüsünün arsa veya arazisindeki yeni bir inşaatı Belediyemize bildirmesi yasal bir zorunluluktur.

Mükelleflere saygı ile duyurulur.

Read 16004 times

Copyright © 2023 İskele Belediyesi. All Rights Reserved.

gorunum tasarim

client portal

oneri en