İskele


Monday, 20 April 2015 00:00

Meslek Vergisi ve İşyeri Bulundurma 2015 duyurusu

İSKELE BELEDİYESİ

 DUYURU

51/95 ve 33/2001 Sayılı Belediyeler Yasası ile İskele Belediye Hudutları dahilinde faaliyet gösteren serbest meslek sahipleri, şirket ve/veya ortaklıklar ve bunların şubelerinin 2015 yılı Meslek ve İşyeri Bulundurma Vergileri 20 Nisan 2015 tarihinden itibaren 20 gün süre ile Belediye Binasında askıya alınacaktır.

Meslek Vergilerine itirazda bulunacak serbest meslek sahipleri itiraz dilekçelerine 1 yıl önceki 2014 Gelir ve Vergi Dairesine sunmuş oldukları brüt gelirlerini Şirket ve/veya ortaklıklar ise 2014 yılı için Gelir Vergisine tabi matrahlarını belgeleyen evrakları eklemelidir. Tüm mükelleflere duyurulur.

NOT: 2015 yılı Taşınmaz Mal(Emlak) Vergisi, ilk taksiti  son ödeme tarihi 30 Nisan 2015 olduğundan, 25 Nisan 2015 Cumartesi günü İskele Belediyesi Veznesi saat 13:00’e kadar açık olacaktır.

İSKELE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

Read 10000 times

Copyright © 2022 İskele Belediyesi. All Rights Reserved.

gorunum tasarim

client portal

oneri en