İskele


Tuesday, 30 September 2014 00:00

Meslek Vergisi ve İşyeri Bulundurma

51/95 ve 33/2001 Sayılı Belediyeler Yasası ile İskele Belediye Hudutları dahilinde faaliyet gösteren serbest meslek sahipleri, şirket ve/veya ortaklıklar ve bunların şubelerinin 2014 yılı Meslek ve İşyeri Bulundurma Vergileri 02 Ekim,2014 Perşembe tarihinden itibaren 15 gün süre ile Belediye Binasında askıya alınacaktır.

Meslek Vergilerine itirazda bulunacak serbest meslek sahipleri itiraz dilekçelerine 1 yıl önceki 2013 Gelir ve Vergi Dairesine sunmuş oldukları brüt gelirlerini Şirket ve/veya ortaklıklar ise 2013 yılı için Gelir Vergisine tabi matrahlarını belgeleyen evrakları eklemelidir.

Read 12809 times

Copyright © 2022 İskele Belediyesi. All Rights Reserved.

gorunum tasarim

client portal

oneri en